BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej - STUDIO

Podlegające ustawie PZP - BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Lp. numer sprawy data ogłoszenia tytuł zamówienia publicznego termin składania ofert
1. COEK.STUDIO.25.9.2023   14.10.2023 r. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 24.10.2023 r.
do godz. 10:00
2. COEK.STUDIO.25.11.2023 26.10.2023 r. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 03.11.2023 r.
do godz.10:00
3. COEK STUDIO.25.7.2024 04.04.2024 t. Zakup i dostawa sceny mobilnej wraz z LOGO
 
12.06.2024 r.
do godz. 10:00