BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej - STUDIO

BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO - Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Głównym zadaniem COEK ,,STUDIO’’, jest popularyzacja wśród mieszkańców Ciechanowa szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Realizacja tego zadania to przede wszystkim stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych przez ustawiczną edukację kulturalną, która kształtuje nowych twórców i odbiorców wartości naszego kręgu kulturalnego.

Oferta programowa kierowana jest do mieszkańców Ciechanowa , a w niej między innymi zajęcia artystyczne, edukacyjne i rekreacyjne.

COEK ,,STUDIO’’ organizuje także konkursy, prelekcje, wycieczki, kolonie w mieście, zimowiska oraz wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają miłe a zarazem twórcze, rozwijające intelektualnie, duchowo i fizycznie spędzenie czasu wolnego.