BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej - STUDIO

Przedmiot działalności - BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Przedmiot działalności

Głównym zadaniem COEK ,,STUDIO’’, jest popularyzacja wśród mieszkańców Ciechanowa szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Realizacja tego zadania to przede wszystkim stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych przez ustawiczną edukację kulturalną, która kształtuje nowych twórców i odbiorców wartości naszego kręgu kulturalnego.

Oferta programowa kierowana jest do mieszkańców Ciechanowa , a w niej między innymi zajęcia artystyczne, edukacyjne i rekreacyjne.

COEK ,,STUDIO’’ organizuje także konkursy, prelekcje, wycieczki, kolonie w mieście, zimowiska oraz wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają miłe a zarazem twórcze, rozwijające intelektualnie, duchowo i fizycznie spędzenie czasu wolnego.