BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej - STUDIO

Strona główna - BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej "STUDIO"

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej "STUDIO"
Logo

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej ,,STUDIO’’ stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną. Został utworzony na mocy uchwały nr 263/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałą, oraz art.11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z2001r. nr.13 poz.123 ze zm.) Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych.

Siedziba Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej ,,STUDIO’’ mieści się przy ulicy 17 Stycznia 56A
Głównym zadaniem COEK ,,STUDIO’’, jest popularyzacja wśród mieszkańców Ciechanowa szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Realizacja tego zadania to przede wszystkim stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży
i dorosłych przez ustawiczną edukację kulturalną, która kształtuje nowych twórców i odbiorców wartości naszego kręgu kulturalnego.

Oferta programowa kierowana jest do mieszkańców Ciechanowa , a w niej między innymi zajęcia artystyczne, edukacyjne i rekreacyjne.

COEK ,,STUDIO’’ organizuje także konkursy, prelekcje, wycieczki, kolonie w mieście, zimowiska oraz wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają miłe a zarazem twórcze, rozwijające intelektualnie, duchowo i fizycznie spędzenie czasu wolnego.