BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej - STUDIO

Kadra - BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Dyrektor

Dyrektor Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej "STUDIO"
Jolanta Anna Szymańczyk

Starszy instruktor artystyczny

Magdalena Jabłońska

KOORDYNATOR WARSZTATÓW ORAZ IMPREZ PLENEROWYCH ANIMATOR KULTURY

Patrycja Wiśniewska

ANIMATOR KULTURY

Łukasz Jakubiak

ANIMATOR KULTURY

Szymon Ostromecki