BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej - STUDIO

Uchwała Rady Miasta Ciechanów - BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Uchwała Rady Miasta Ciechanów

Uchwała Nr 399/XXXIV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 września 2013 roku  - w sprawie zmiany treści statutu Ciechanowskiego Ośroda Edukacji Kulturalnej STUDIO w Ciechanowie - POBIERZ

Uchwała Nr 358/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016 roku - w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pod nazwą Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO w Ciechanowie - POBIERZ